เจอผี บินได้ตกใจฮาขี้แตก

 

ขำคลิปนี้ การถูกแกล้งเป็นสิ่งที่ไม่สนุก แต่หากได้แกล้งคนแล้ว จะรู้ว่าการได้แกล้งคนทำให้มีความสุขจนฮาน้ำตาแลดเลยทีเดี่ยว ช่วงฮาลาวีนเป็นช่วงดีที่สุดของการแกล้งคน เพราะมีเรื่องให้แกล้งมากมายดดยเฉพาะเรื่อง ผี จึงเป้นที่มาของการแกล้งหลอกผี จนทำให้เราหยดขำไหมได้เลยที่เดี่ยว สงสารคนลูกแกล้งมากเลย ไม่รุ้จะตกใจแค่ไหน